In opdracht van Woongoed Middelburg zijn 22 huurappartementen, 10 zorgappartementen met gemeenschappelijke ruimte en een groepswoning voor kinderen met een verstandelijke beperking (een ouder-intiatief) ontworpen. Bovendien maken 20 koopwoningen deel uit van het plan. Het totaal vormt een compleet bouwblok.

De Gaaij Architectuur heeft geprobeerd de kwalilteiten van de context te laten doorwerken in het plan, zodat een rijke en gevarieerde woonomgeving ontstaat.

Kenmerkende elementen in de omgeving zijn: de groene zone met watergang, die uitkomt met een wijkpark; een bijzondere kleinschalige woningverkaveling in Delftse Schoolstijl en de De Ruijterstraat, een van de twee aders van de karakteristieke naoorlogse structuur van de Stromenwijk.

De huurappartementen zijn in 3 lagen gebouwd langs de watergang, waar het plan zijn naam aan ontleent. De meanderende gevel volgt de watergang. Bezonning en uitzicht zijn optimaal.
De zorgappartementen en de woongroep zijn in twee lagen gebouwd aan de straten met eengezinswoningen. Voor de bewoners is er een besloten tuin op het binnenterrein.

Vanwege de betekenis van de De Ruijterstraat heeft deze een formele en enigszins stedelijke uitstraling gekregen. Samen met de woningen aan de overzijde vormen de nieuwe woningen een mooi laanprofiel.

Hoewel de architectonische uitwerking van de diverse straatgevels zeer verschillend is, vertoont het plan een sterke eenheid. In de materialisering voert een lichtrode baksteen de boventoon. Het overige kleurgebruik is zeer terughoudend.

De bakstenen gevels en dakranden met een slank overstek sluiten aan op de architectuur uit de omgeving.

Er is veel aandacht besteed aan de terreininrichting en de beplanting (met o.a. Ligusterhagen en elzen). Rondom het gehele bouwblok komt een strook voortuintjes, zoals overal in de wijk.

Ontwerp: 2007-2008