Op de plaats waar vroeger fabrieken stonden, is een zeer stedelijk woonbuurtje gerealiseerd. Het plan omvat 79 appartementen en ruime stadswoningen. Zoals op veel plaatsen in de Middelburgse binnenstad is tussen grotere stedelijke ruimtes (de vesten en een park) een netwerk van pleintjes, straatjes en doorsteken gemaakt, waardoor het gebied een besloten karakter krijgt.
Het metselwerk in verschillende roodtinten wordt verlevendigd door wit gekeimde vlakken. De braafheid van de puntdaken wordt doorbroken door deze plaatselijk in tweeën te snijden.
Alle gezinswoningen zijn geschikt voor werken aan huis.

Architecten: Rothuizen van Doorn ’t Hooft i.s.m. Ahlqvist te Stockholm
Projectarchitect voor Rothuizen: Wouter de Gaaij
Ontwerp: 2000-2002