Vier groepswoningen voor licht-verstandelijk gehandicapte jongeren, een multifunctioneel centrum en een kantoorgebouw zijn gesitueerd langs een (deels) nieuwe straat. Op deze plaats stond voorheen een typisch internaat met paviljoens op een parkachtig terrein. De heel bijzondere sfeer van dit terrein is bewaard gebleven. Hier zijn speelvoorzieningen en een volkstuin gecombineerd met een parkeervoorziening.
De geknikte kap van de groepswoningen is gebaseerd op de karakteristieke architectuur van het jaren ’20 wijkje. Voor de onderling sterk verschillende gebouwen is een beperkt aantal materialen gebruikt. Dankzij de situering van de gebouwen en de architectonische uitwerking is het complex hecht verankerd in de omgeving.

Architect: Rothuizen van Doorn ’t Hooft
Projectarchitect: Wouter de Gaaij
Ontwerp: 2002