Diensten

Welke taken kan ik op mij nemen, al dan niet in relatie tot een ontwerpopdracht?

 • haalbaarheidsstudies
 • adviezen t.a.v. duurzaam bouwen
 • bouwkundige detaillering
 • calculatie bouwkosten
 • aanvraag omgevingsvergunning (incl. monumentenvergunning e.d.)
 • aanvraag sloopvergunning
 • energieprestatie berekening (EPN)
 • berekeningen daglicht en ventilatie
 • bestekken of technische omschrijvingen
 • werktekeningen
 • terreininrichtingsplannen
 • ontwerp vast inrichtingselementen (balies, kastenwanden e.d.)
 • bouwbegeleiding
 • meerjarenplan onderhoudsplannen
 • (esthetisch) toezicht

Via derden kan ik ook voor u verzorgen:

 • asbestinventarisatie
 • adviezen t.a.v. akoestiek, brandveiligheid
 • adviezen t.a.v. verwarming, koeling, energieopwekking en beveiliging
 • dagelijks toezicht op de bouw