Profiel

De Gaaij Architectuur is in de eerste plaats gericht op het vervaardigen van ontwerpen van gebouwen (woningen, maar ook andere gebouwen) en levert bovendien de diensten, die nodig zijn om ervoor te zorgen dat die ontwerpen goed worden uitgevoerd. Want u bent waarschijnlijk meer geïnteresseerd in het resultaat (het bouwwerk) dan in overheidsregels, procedures en technische details. Voor mij is dat gesneden koek. Wat ik doe, is samen te vatten met: ontwerpen en ontzorgen.

Als de opgave meer omvat dan een plan voor nieuw- of verbouw van uw pand, kan ik een uitgebreider pakket diensten aanbieden. Ik werk namelijk regelmatig samen met deskundige en betrouwbare adviseurs op het gebied van stedenbouwkundig onderzoek, terrein-inrichting, interieurbouw en grafische vormgeving.

Het bureau is in 2005 opgericht door Wouter de Gaaij, die daarvoor al vijftien ervaring had opgedaan bij verschillende architectenbureaus.

De ontwerpen worden gekenmerkt door een stijlvolle soberheid, ruimtelijke kwaliteit, functionaliteit en duurzaamheid. Onder visie leest u hierover meer.

De meeste opdrachtgevers van De Gaaij Architectuur zijn particulieren, maar ook ondernemers, ontwikkelaars en besturen van bijvoorbeeld scholen en zorginstellingen maken gebruik van mijn diensten.

Mijn werkwijze is transparant. Iedere stap in het proces zal worden verduidelijkt en indien gewenst met de opdrachtgever doorgenomen. Het doel is om precies die werkzaamheden voor u uit te voeren, die nodig zijn om tot het door u gewenste optimale resultaat te komen. Vooraf worden altijd duidelijke afspraken gemaakt over de kosten.

Hoewel een bouwproject een eenmalige gebeurtenis is, komt het regelmatig voor, dat opdrachtgevers vaker aankloppen bij De Gaaij Architectuur voor een nieuw ontwerp of advies. Een duidelijk teken dat men tevreden is over mijn werk.

Wouter de Gaaij

  • Is opgeleid aan de faculteit Bouwkunde van de TU te Delft.
  • Heeft ervaring opgedaan bij diverse bureaus (Architektenburo Fierloos te Goes, INBO te Apeldoorn/Amsterdam en Rothuizen van Doorn ’t Hooft te Goes/Middelburg).
  • Heeft veel ervaring met ontwerpen van woonhuizen, appartementen, zorggebouwen en onderwijsgebouwen.
  • Heeft tevens diverse restauratie- en renovatieprojecten begeleid.
  • Woont en werkt in Middelburg.
  • Is creatief, kan goed luisteren en is heel consciëntieus.
  • Is geïnteresseerd in muziek, (schilder-)kunst, boeken, stoelen en de natuur.