Visie

Bij elk project staan de persoonlijke wensen van de opdrachtgever voorop. Het ontwerp wordt bovendien bepaald door het programma en de context/situatie. Ik besteed altijd veel aandacht aan praktische bruikbaarheid, aan de lichtval en de ruimtelijkheid. Ook vind ik dat het van belang dat er duurzaam wordt gebouwd. Het streven is altijd om rust, eenheid en balans te scheppen.

Hoewel mijn plannen heel verschillend zijn vormgegeven, zijn toch enkele constanten aan te wijzen:

  • het streven naar stijlvolle eenvoud: soberheid met een zeker raffinement;
  • het gebouw is in harmonie met de omgeving;
  • een voorkeur voor eerlijke en mooi verouderende materialen;
  • een grote ruimtelijkheid (dit hangt samen met de grote aandacht voor de doorsnede in het plan);
  • ambachtelijkheid en traditie worden gewaardeerd als vertrekpunt voor vernieuwing;
  • structuur en herkenbaarheid zijn voorwaarden voor architectonische verrassingen.

 

In mijn visie is een goed resultaat afhankelijk van:

  • een sterk concept;
  • een zorgvuldige en consistente uitwerking;
  • een goed begeleid proces.

Duurzaamheid is geen loze kreet. In elk project wordt gezocht naar middelen om de negatieve invloed op het milieu te beperken en het energieverbruik in de hand te houden. Ik vind het daarom belangrijk om kennis over nieuwe bouwwijzen (o.a. volgens de principes van Passief Bouwen) op peil te houden.